I forrårssemesteret 2015 underviser jeg i

  • indoeuropæisk fonologi (BA-niveau; sammen med Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen)
  • græsk (BA-niveau)
  • græsk (KA-niveau)
  • kurset »Hvor kommer vores sprog fra« på Folkeuniversitetet

Desuden er jeg organisator for kurset

  • indoeuropæisk morfologi (KA-niveau)

Min træffetid er torsdag kl. 13.00 – 14.00 i lokale 22.5.44.