Dansk sproghistorie (Vilnius) · BA i Dansk, 6. semester
forår 2011

 

1 · det danske ordforråd

forberedelse

  • ingen

i timen

  • introduktion til de to kursusgange
  • ordforrådet i en moderne dansk tekst
  • ordforrådet i en middeldansk tekst
  • perspektivering til litauisk