Slavisk sproghistorie · KA-uddannelsen i Indoeuropæisk, efterår 2017

 

litteratur

grundtekster

 • Henning Andersen. 1998. Slavic. Paolo Ramat & Anna Giacalone Ramat (eds.), The Indo-European languages, 415–453. London & New York: Routledge. Engelsk version af »Le lingue slave«, i Le lingue indoeuropee, Bologna: il Mulino, 1993, 441–479. · oversigt over slavisk sproghistorie
 • August Leskien. 1871. Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache: Grammatik, Texte, Glossar. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger. (Sechste Auflage, 1922.) · klassisk indføring i oldkirkeslavisk med sproghistoriske kommentarer · pdf-fil
 • Andrej Anatol’evič Zaliznjak. 1995. Древненовгородский диалект. Москва: Языки русской культуры. (2. изд., переработанное с учетом материала находок 1995–2003 гг., Москва: Языки славянской культуры, 2004.) · pdf-fil · Novgoroddialekten

håndbøger og grammatikker

 • Rudolf Aitzetmüller. 1978. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft (Monumenta Linguae Slavicae dialectae veteris. Fontes et dissertationes 12). Freiburg i. Br.: Weiher. · grammatik over oldkirkeslavisk med sproghistoriske kommentarer
 • Herbert Bräuer. 1961. Slavische Sprachwissenschaft, vol. 1. Einleitung, Lautlehre; 2. Formenlehre (1. Teil); 3. Formenlehre (2. Teil). Berlin: W. de Gruyter. · historisk grammatik over slavisk, omhyggelig og grundig
 • Bernard Comrie & Greville G. Corbett (eds.). 1993. The Slavonic languages. London / New York: Routledge. (Paperback ed., 2002.) · overblik over de slaviske sprog, inkl. fællesslavisk
 • Paul Diels. 1932. Altkirchenslavische Grammatik, vol. 1–2. Heidelberg: Winter. (2. Ausg., 1963.)
 • August Leskien. 1909. Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Heidelberg: Winter. (3. Auflage, 1919.) · pdf-fil · klassisk grammatik over oldkirkeslavisk med sproghistoriske kommentarer
 • Horace Gray Lunt. 1955. Old Church Slavonic grammar. Berlin & New York (7., rev. ed., 2001.) · lidt utraditionel oldkirkeslavisk grammatik; indeholder kapitlet »A sketch history: From Late Indo-European to Late Common Slavic«
 • Antoine Meillet. 1924. Le slave commun (Collection de manuels publiée par l’Institut d’Études Slaves 11). Paris: Champion. (Seconde édition revue et augmentée avec le concours de A. Vaillant (Collection Linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris 15), 1934.) · en klassiker; mange kloge betragtninger
 • Thomas Olander. 2015. Proto-Slavic inflectional morphology: A comparative handbook (Brill’s Studies in Indo-European Languages and Linguistics 14). Leiden & Boston: Brill.
 • Peter Rehder (ed.). 1986. Einführung in die slavischen Sprachen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (4., durchgesehene Auflage 2003.) · overblik over de slaviske sprog, inkl. fællesslavisk
 • Jos Schaeken & Henrik Birnbaum. 1999. Die altkirchenslavische Schriftkultur (Slavistische Beiträge 382). München: O. Sagner. · pdf-fil
 • Gunnar Svane. 1976. Introduktion til oldbulgarsk (oldkirkeslavisk). Bd. 1. Grammatisk kompendium. Århus: Slavisk Institut. · oversigt over oldkirkeslavisk grammatik
 • Gunnar Svane. 1976. Introduktion til oldbulgarsk (oldkirkeslavisk). Bd. 2. Tekster. Århus: Slavisk Institut. · oldkirkeslavisk tekstlæsning
 • Gunnar Svane. 1976. Introduktion til oldbulgarsk (oldkirkeslavisk). Bd. 3. Glossar. Århus: Slavisk Institut. · glossar til de oldkirkeslaviske tekster
 • André Vaillant. 1950–1977. Grammaire comparée des langues slaves, vol. 1. Phonétique; 2/1. Morphologie (Flexion nominale); 2/2. Morphologie (Flexion pronominale); 3. Le verbe; 4. La formation des noms; 5. La syntaxe (Collection »Les Langues du Monde«. Série Grammaire, philologie, littérature 6; 11; 12). Lyon / Paris. · slavisk historisk grammatik, grundig
 • Vaillant, André. 1948. Manuel du vieux slave, vol. 1. Grammaire; vol. 2. Textes et glossaire. Paris: Institut d’Études Slaves. (Seconde édition revue et augmentée, 1963–1964.) · synkron oldkirkeslavisk grammatik

ordbøger

 • R. M. Cejtlin, R. Večerki & Ė. Blagova (eds.). 1994. Старославянский словарь (по рукописям Х-ХI веков). Москва · pdf-fil · synkron oldkirkeslavisk ordbog, med angivelse af det græske ord der oversættes til oldkirkeslavisk, og med oversættelse til russisk og tjekkisk
 • Rick Derksen. 2008. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series 4). Leiden / Boston (MA): Brill. · slavisk etymologisk ordbog
 • Eva Havlová, Adolf Erhart & Ilona Janyšková (eds.). 1989. Etymologický slovník jazyka staroslověnského, fasc. 1–. Praha (1–14) & Brno (15): Academia (1–14) & Tribun EU (15). · oldkirkeslavisk etymologisk ordbog; ikke færdig, sidste bind (15) dækker ; løbende anmeldelser af fasciklerne i Wiener Slavistisches Jahrbuch af Heiner Eichner og Johannes Reinhart
 • Josef Kurz & Zoe Hauptová (eds.). 1966–1997. Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae Palaeoslovenicae, vol. 1–4. Praha: Academia. (Словарь старославянского языка, vol. 1–4, Репринт с издания Чешской Академии наук (1966–1997), Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2006.) · synkron oldkirkeslavisk ordbog, med angivelse af det græske ord der oversættes til oldkirkeslavisk, og med oversættelse til tjekkisk, russisk og tysk; meget grundig, med angivelse af belæg
 • Linda Sadnik & Rudolf Aitzetmüller. 1955. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg: Winter. · synkron oldkirkeslavisk ordbog, indeholder etymologisk afsnit
 • Oleg Nikolaevič Trubačёv (ed.). 1974–. Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд, vol. 1–. Москва: Наука. · bd. 1–37 som pdf-filer · slavisk etymologisk ordbog, masser af materiale, meget grundig; ikke færdig, de nuværende bind 1–37 (1974–2011) dækker a til *otъpasti
 • Max Vasmer. 1953–1958. Russisches etymologisches Wörterbuch, vol. 1–3. Heidelberg. · russisk etymologisk ordbog med meget materiale, også nyttig for andre slaviske sprog
 • Max Vasmer. 1964–1973. Этимологический словарь русского языка, vol. 1–4. Oversat af O. N. Trubačëv. Москва: Прогресс. (2-е изд., 1986–1987.) · online-udgave, inkl. pdf-fil · oversættelse til russisk af Vasmer 1953–1958 med oversætterens kommentarer