Græsk sproghistorie · KA-uddannelsen i indoeuropæisk, forår 2021

 

4 · dorisk 1

forberedelse

  • Gortyn-indskriften IV 23–37 (»τον πατερα τον τεκνον […] επι τοις υιασι εμεν,«)
  • Colvin s. 44–47, 158–160
  • supplerende tekstkommentar og oversættelse: Carl Darling Buck. 1955. The Greek dialects. Chicago & London: The University of Chicago Press. (Reprint, 1973.)
  • supplerende tekstkommentar og oversættelse: Karen Rørby Kristensen. 2005. Gortynloven: Den store indskrift fra Gortyn på Kreta. Dansk oversættelse, indledning og kommentar. København: Museum Tusculanums Forlag.
  • supplerende læsning: Geoffrey Horrocks. 2017. The evolution of Greek. In Jared S. Klein, Brian D. Joseph & Matthias Fritz (eds.), Handbook of comparative and historical Indo-European linguistics. Vol. 1 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 41(1)), 717–732. Berlin: De Gruyter Mouton. doi:10.1515/9783110261288-045

i timen

  • tekstlæsning
  • fonologi 2: konsonanter