Græsk sproghistorie · KA-uddannelsen i indoeuropæisk, forår 2021

 

6 · mykensk 1

forberedelse

  • tavle 235 (Ta 711) · billede
  • Documents s. 332-336, 497-498
  • Colvin s. 3–15
  • lyt til dette klip med Michael Ventris i BBC

i timen

  • tekstlæsning
  • fonologi 4: konsonantgrupper