Græsk sproghistorie · KA-uddannelsen i indoeuropæisk, forår 2021

 

7 · mykensk 2

forberedelse

  • tavle 236 (Ta 641) · billede
  • Documents s. 336-337, 498-499
  • Colvin s. 77–79
  • semesteropgave 1 afleveres 14. marts 2021

i timen

  • tekstlæsning
  • gennemgang af semesteropgave 1
  • fonologi 5: prosodi