Græsk sproghistorie · KA-uddannelsen i indoeuropæisk, forår 2021

 

8 · mykensk 3

forberedelse

  • tavle 237 (Ta 709) · billede
  • Documents s. 337-338, 499-500

i timen

  • tekstlæsning
  • nominalmorfologi 1: konsonantstammer