Slavisk Sproghistorie · Kandidatuddannelsen i Indoeuropæisk
efterår 2012

 

generelt

meddelelse 8. oktober 2012

Fremover vil de enkelte kursusgange blive markeret som »mest indoeuropæistisk« eller »indoeuropæistisk og russistisk« så deltagerne kan være forberedt på hvilken retning fokus ligger i.

handouts

tid og sted

  • fredag 12.15-14, lok. 22.5.26 (projektlokalet)
  • første gang: 7. september 2012

kursusbeskrivelse (også i SIS)

Kursets første del består af en kortfattet introduktion til de væsentligste aspekter ved slavisk sproghistorie, først og fremmest inden for synkron og diakron behandling af fonologi og morfologi. Der læses løbende tekster på oldkirkeslavisk og, i mindre omfang, oldrussisk (birkebarksindskrifter) og litauisk.

Kursets anden del har form af et værkstedskursus hvor indholdet i høj grad bestemmes af deltagerne. Alt efter interesser og behov kan allerede berørte bredere emner inden for slavisk sproghistorie uddybes, eller andre problemstillinger kan diskuteres. Deltagerne har desuden mulighed for at få feedback fra underviser og de andre deltagere på opgaver eller andre projekter med relation til kurset.

Kurset henviser sig primært til indoeuropæiskstuderende med interesse for slaviske sprog, men også sproghistorisk interesserede slaviskstuderende vil kunne få udbytte af kurset.

links