Vedisk · under Indoiransk, KA-uddannelsen i Indoeuropæisk
forår 2014


 

generelt

tid og sted

 • fra og med fredag 21. marts 2014: fredag 10.15-12.00 i det indoeuropæiske læserum
 • aftaletime: onsdag 5. februar 2014 kl. 12.15 – 13.00, lok. 22.5.26 (projektlokalet)
 • sideløbende med vejledningen i vedisk giver Miguel Ángel Andrés Toledo et kursus i avestisk; de to forløb fører frem til eksamen i Indoiransk
 • første lektion: fredag 21. marts 10.15-12; lad os mødes på mit kontor og se om vi kan finde et sted at være
pensum (vedisk del: 260 verslinjer = 10,4 ns.; avestisk del: 244 linjer = 9,76 ns.)
 1. Rigveda i.85, 1-12 (Marutas; 48 verslinjer)
 2. Rigveda i.154, 1-6 (Viṣṇu; 24 verslinjer)
 3. Rigveda i.160, 1-5 (Dyāvāpr̥thivī; 20 verslinjer)
 4. Rigveda i.162, 1-22 (Hesten; 88 verslinjer)
 5. Rigveda ii.12, 1-15 (Indra; 60 verslinjer)
 6. Rigveda viii.29, 1-10: Viśve devāḥ (20 verslinjer)
 7. linje 1-244 af den avestiske tekst i Vīdēvdād 2 (linjer talt efter det iranske manuskript 11263 fra Universitetet i Tehran)
handouts tekstudgaver oversættelser
 • Karl Friedrich Geldner. 1951. Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen. Cambridge (MA) / London / Leipzig: Harvard University Press / OUP / Harrassowitz. · digitaliseret version
 • Ralph T.H. Griffith. 1896. The hymns of the Rigveda. Benares: Lazarus. · digitaliseret version
ordbøger
 • Hermann Graßmann. 1873. Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig: Brockhaus. (og senere udgaver)
 • Manfred Mayrhofer. 1956–1980. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Vol. 1–4. Heidelberg: Winter.
 • Manfred Mayrhofer. 1986–2001. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Vol. 1–3. Heidelberg: Winter.
grammatikker
 • Albert Debrunner & Jacob Wackernagel. 1930. Altindische Grammatik. Vol. 3. Nominalflexion. Zahlwort. Pronomen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage von 1929/1930, 1975.)
 • Albert Debrunner. 1954. Altindische Grammatik. Vol. 2/2. Die Nominalsuffixe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Arthur Anthony Macdonell. 1910. Vedic grammar (Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde 1(4)). Strassburg: Trübner. · pdf-version
 • Albert Thumb. 1905. Handbuch des Sanskrit mit Texten und Glossar. Vol. 1. Grammatik, 1. Einleitung und Lautlehre. Heidelberg: Winter. (Dritte, stark umgearbeitete Auflage von Richard Hauschild, 1958.)
 • Jacob Wackernagel. 1896. Altindische Grammatik. Vol. 1. Lautlehre. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Jacob Wackernagel. 1905. Altindische Grammatik. Vol. 2/1. Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition.

links