Græsk sproghistorie - litteratur
(* før en titel betyder at bogen kan undværes)

Grammatikker:

Andrew L. Sihler, New comparative grammar of Greek and Latin. New York - Oxford 1995.
Står på institutbiblioteket.
Kan evt. bestilles på www.amazon.co.uk for £ 44,-.

Schwyzer, Eduard, Griechische Grammatik. Auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik, 1-4. München 1968-1975 (eller andre udgaver).
Står på instistutbiblioteket.
Kan evt. købes på www.muehlau.de for lidt over 320,- euro (hvis man virkelig går op i det).

Hynding, Hans Chr. Græsk formlære. Med sproghistoriske forklaringer. København 1968 (eller andre udgaver).
Burde stå på instistutbiblioteket.
Kan tilsyneladende bestilles hos Akademisk Boghandel der vil have kr. 200,- for den - men de har den ikke på lager.

 

Tekst:

Homer, Odysséen, 9. sang, vers 105-566. Vi bruger Oxford-udgaven.
Står på institutbiblioteket. Man kan selvfølgelig købe den, men det er lidt smartere bare at kopiere de par sider vi skal bruge.

 

Oversættelse:

Homer, Odysséen. På dansk ved Christian Wilster. København 1995 (eller andre udgaver).
Jeg tror det er den man kan bestille for kr. 78,- i Akademisk Boghandel. Ellers kan man kopiere de sider vi skal bruge.

 

Ordbøger:

H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 1-3. Heidelberg 1960-1972.
Findes på institutbiblioteket.
Ligger på nettet på iiasnt.leidenuniv.nl/ied/index2.html - tryk på "Frisk's Griechisches etymologisches Wörterbuch".

*É. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg / Paris (1907-)1916 (eller andre udgaver).

*H.G. Liddel & R. Scott, A Greek-English Lexicon. Oxford 1968 (eller andre udgaver).
Findes på institutbiblioteket.
Ligger på nettet på www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform.

*Georg Autenrieth, Homeric dictionary. 1984 (eller andre udgaver).
Akademisk Boghandel hævder at de nok kan skaffe den for kr. 189,- på 2 uger.