Slavisk sproghistorie - semesterplan
Kursets formål  
 

Kurset har til hensigt at sætte de slaviske sprog ind i deres historiske sammenhæng. Der vil blive givet en introduktion til de slaviske sprogs fonologiske og morfologiske udvikling fra deres fælles udgangspunkt, urslavisk. Der vil både blive set på forholdet mellem de slaviske sprog indbyrdes og på forholdet mellem urslavisk og de andre indoeuropæiske sprog, først og fremmest baltisk og germansk.

Vær i øvrigt opmærksom på Jens Nørgård-Sørensens kursus i "Russisk sproghistorie" (torsdag 11-14, lok. U10 på Snorresgade), der bl.a. indeholder oldkirkeslavisk og oldrussisk grammatik samt tekstlæsning. Det vil være en fordel, men er ikke en forudsætning, at "Russisk sproghistorie" følges.

Eksamen  
 

Eksamensformen for dette kursus ligger ikke fast. Så vidt jeg kan se, kan der aflægges prøve i kurset under følgende ordninger:
1) Emne 1 eller Emne 2 (overbygning, 1/8 årsv.)
2) Udvidet Emne (overbygning, 1/4 årsv.)
3) Projekt (BA, 1/4 årsv.)
4) Udvidet Emne (BA-tilvalg, Øst97-ordn., 1/4 årsv.)
Alt efter hvilken ordning man hører til under eller vælger, vil der være mulighed for at skrive en opgave eller gå til mundtlig eksamen. I visse tilfælde kan man vælge det man helst vil, men under alle omstændigheder skal man snakke med Annemarie på sekretariatet når man har en fornemmelse af hvad man har lyst til.

Lektion 1-7 Fra indoeuropæisk til urslavisk

Lektion 1
(05.09.03)

Diskussion af kursets formål. Præsentation af litteratur. De studerendes interesser.
De indoeuropæiske sprog. De slaviske sprog: sydslavisk, østslavisk, vestslavisk. <kort> <stamtræ>
Den komparative metode. Lidt om sprogudvikling.

Lektion 2
(10.09.03)

Det indoeuropæiske grundsprog. Fonologi.
Alternationer (dansk bage : bagværk : bagt; russ. pekú : pečëš'). Morfologisk udligning, analogi (ukr. pečú : pečéš; da. fare : farede (i st. for for).
Den germanske lydforskydning.
Townsend & Janda: Forord; § 1.0-1.7.
Carlton: s. 65-77 (kap. 4, "Slavic as a member of a larger family"); s. 79-87 (kap. 5, "The reconstructed phonology of proto-Indo-European", undt. skemaer; hvis kap. 5 er for indviklet, så bare spring det over).
Evt. læses: Rasmussen 1 og Rasmussen 2 (baggrundsinformation om indoeuropæerne).
Desuden forberedes Matthæus 5,1-2 på oldkirkeslavisk. Kig lidt på teksten og prøv at oversætte den til dansk. Tekst + transskription + gloser (1 side) ligger på biblioteket i "Slavisk sproghistorie"-mappen eller kan downloades som pdf-fil <her>.

Lektion 3
(17.09.03)

Fra indoeuropæisk til tidligt urslavisk.
Townsend & Janda: § 2.0-2.5.
Carlton: s. 94-98 (fra kap. 6, "From proto-Indo-European to proto-Slavic").
En oversigt over det indoeuropæiske fonologiske system og dets reflekser i urslavisk og urgermansk kan downloades <her>.
Tekst: Der læses et par afsnit fra Ostrovskijs Kak zakaljalas' stal' - teksten ligger i mappen på biblioteket og kan downloades <her>. Det vil være en fordel at have kigget på oversættelsen af enten den polske eller den russiske tekst eller dem begge hjemmefra.

Lektion 4
(01.10.03)

Fra tidligt urslavisk til sent urslavisk.
Townsend & Janda: § 3.0-4.4.3 (undtagen § 3.3.3.5-3.4.4; § 4.1.3.2-4.2).
Her kan man downloade en oversigt over lydudviklingerne fra indoeuropæisk til sent urslavisk.
Tekst: Vi kigger videre på Ostrovskij-teksten. Dem der ikke har fået handoutet fra sidst, kan downloade det under lektion 3. I må meget gerne kigge på handoutet. Vi kommer til at bruge det en del.

Lektion 5
(08.10.03)

Fra tidligt urslavisk til sent urslavisk - opsamling.
Der læses samme afsnit i Townsend & Janda som til lektion 4.
Tekst: Ostrovskij, forts.
Desuden løses Øvelse 1 hjemme og afleveres i mit dueslag på sekretariatet senest tirsd. 07.10.03.

Efterårsferie

 

Lektion 6
(22.10.03)

Urslavisk historisk morfologi 1: nomen.
Townsend & Janda: hele kap. 7; § 8.1-8.1.2; § 8.1.7.
Oversigten over de feminine ā-stammer i § 7.5 sammenlignes med den tilsvarende oversigt på s. 2 i dette (ufærdige) skema over udviklinger i finale stavelser fra indoeuropæisk til sent urslavisk.
Mere ambitiøse studerende opfordres til at læse § 49-51 i Bräuer, der under alle omstændigheder vil blive inddraget i undervisningen.
I dette lille handout diskuteres endelsen i ā-stammernes gen. sg., nom. pl. og akk. pl.

Lektion 7
(tirsdag
28.10.03
kl. 13-15
lok. 285)

Opgaveskrivning.
De studerende der har tænkt sig at skrive opgave i kurset, fremlægger deres tanker om opgaven. Følgende vil være godt at have tænkt over:
• problem
• problemformulering
• afgrænsning af opgaven
• disposition.
Man er velkommen til dagen før at aflevere et stykke papir med sine tanker om emnet.

Lektion 8
(29.10.03)

Urslavisk historisk morfologi 2: verbum.
Townsend & Janda: § 9.0-9.3
Aitzetmüller: s. 176-179.
Der skeles til præsensendelserne på s. 4-5 i det under Lektion 6 nævnte (ufærdige) skema.
Desuden løses Øvelse 2 hjemme og afleveres i mit dueslag på sekretariatet senest tirsdag 28.10.03 kl. 15.

Lektion 9-14

Fra urslavisk til de moderne slaviske sprog

Lektion 9
(05.11.03)

Urslavisk historisk morfologi 3: verbum fortsat.
Aitzetmüller: § 71 (s. 179-180); § 73-77 (s. 182-191).
Der skeles til præteritumsendelserne på s. 5 i det under Lektion 6 nævnte (ufærdige) skema.

Lektion 10
(12.11.03)

Urslavisk historisk morfologi 4: nomen fortsat.
Oversigterne over o-, i- og u-stammerne i Townsend & Janda § 7.5 sammenlignes med de tilsvarende oversigter på s. 1 og 3 i det under Lektion 6 nævnte (ufærdige) skema.
Desuden læses Aitzetmüller § 17-19 (s. 70-83).

Lektion 11
(19.11.03)

Fra urslavisk til russisk 1.
Townsend & Janda: § 10.1 (punkt 1-10).
Carlton: s. 285-292.
Anden sætning af Ostrovskijs Kak zakaljalas' stal forberedes.

Lektion 12
(26.11.03)

Fra urslavisk til russisk 2.
Townsend & Janda: § 10.1 (punkt 11-20).
Øvelse 3 løses hjemme. Hvis man ønsker den rettet, afleverer man den senest tirsdag 25.11. kl. 15 i mit dueslag på sekretariatet.
Der læses videre i Ostrovskijs Kak zakaljalas' stal' ("Хорошо ли… года."). Man opfordres til at være opmærksom på specifikt russiske lydlige og morfologiske innovationer i teksten.
I pausen udfyldes et evalueringsskema.

Lektion 13
(03.12.03)

Fra urslavisk til russisk 3.
Der læses videre i Ostrovskijs Kak zakaljalas' stal' ("Перебирая … крови.)

Lektion 14
(10.12.03
kl. 14-16)

Fra urslavisk til russisk 4.
Med de sproghistoriske briller på næsen læser man et uddrag af M. Gor'kijs Mat' (downloades her).
Evaluering af evalueringen.