Slavisk sproghistorie - tid og sted

Se beskrivelsen af kurset i Lektionskataloget [virker ikke mere].

Kurset finder sted onsdag kl. 9-11 i lokale U12 på Østeuropainstituttet, Snorresgade 17-19.

I uge 41 vil undervisningen efter al sandsynlighed være aflyst.