[Transskriberet tekst.]


[Kommentarer.]

kendte problemer
ændringer

Transskriptionstabel (udarbejdet af Caspar Curdt-Christiansen)

nygræsk latinsk (dansk) kommentar
Α αA a 
Β βV v 
Γ γG g / J jj før ε η ι υ αι οι; ellers g
Δ δD d 
Ε εE e 
Ζ ζZ z 
Η ηI i 
Θ θTH th 
Ι ιI i 
Κ κK k 
Λ λL l 
Μ μM m 
Ν νN n 
Ξ ξX x 
Ο οO o 
Π πP p 
Ρ ρR r 
Σ σ/ςS s 
Τ τT t 
Υ υI I 
Φ φF f 
Χ χKh kh 
Ψ ψPs ps 
Ω ωO o 
bogstavkombinationer
αιe 
αϊai 
αυaf / avav før γ δ λ μ ν ρ σμ ζ eller vokal; ellers af
ειi 
εϊei 
ευef / evev før γ δ λ μ ν ρ σμ ζ eller vokal; ellers ef
οιo 
ουu 
υιi 
γιji / jj før vokal; ellers ji
γγng 
γκnk / gg i begyndelsen af ord; ellers nk
γξnx 
γχnkh 
μπmb / bb i begyndelsen af ord; ellers mb
ντnd / dd i begyndelsen af ord; ellers nd