Med mindre andet er anført, har undervisningen fundet sted på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Følgende dokumenter kan være nyttige for studerende på Indoeuropæisk og andre fag:

2024: forår

I forårssemesteret 2024 underviser jeg i

2023: efterår

I efterårssemesteret 2023 underviste jeg i

2023: forår

I forårssemesteret 2023 underviste jeg i

2022: efterår

I efterårssemesteret 2022 underviste jeg i

2022: forår

I forårssemesteret 2022 underviste jeg i

2021: efterår

I efterårssemesteret 2021 underviste jeg i

2021: forår

I forårssemesteret 2021 underviser jeg i

2020: efterår

I efterårssemesteret 2020 underviste jeg i

2020: forår

I forårssemesteret 2020 underviste jeg i

2019: efterår

I efterårssemesteret 2019 underviste jeg ikke.

2019: forår

I forårssemesteret 2019 underviste jeg i

2018: efterår

I efterårssemesteret 2018 underviste jeg i

2018: forår

I forårssemesteret 2018 underviste jeg ikke, men jeg vejledte i Græsk sproghistorie på BA-niveau.

Desuden gav jeg et blokseminar med titlen »Introduction to Slavic historical grammar« på UCLA (23.–26. april 2018).

2017: efterår

I efterårssemesteret 2017 underviste jeg i

2017: forår

I forårssemesteret 2017 underviste jeg i

2016: efterår

I efterårssemesteret 2016 underviste jeg i

2016: forår

I forårssemesteret 2016 underviste jeg i

Desuden vejledte jeg i bulgarsk.

2015: efterår

I efterårssemesteret 2015 underviste jeg i

Desuden vejledte jeg i bulgarsk.

2015: forår

I forårssemesteret 2015 underviste jeg i

Desuden var jeg organisator for

2014: efterår

I efterårssemesteret 2014 underviste jeg i

Desuden var jeg organisator for

2014: forår

I forårssemesteret 2014 underviste jeg i

Desuden vejledte jeg fire studerende i

2013: efterår

I efterårssemesteret 2013 underviste jeg i

Desuden var jeg organisator for

2013: forår

I forårssemesteret 2013 holdt jeg et oplæg om »Sprogenes historie« for studerende på Gymnasierettet kandidattilvalg i Dansk, og jeg vejledte i bulgarsk. Ellers underviste jeg ikke.

2012: efterår

I efterårssemesteret 2012 underviste jeg i

Desuden vejledte jeg i bulgarsk.

2012: forår

I forårssemesteret 2012 vejledte jeg i bulgarsk, men ellers underviste jeg ikke.

2011: efterår

I efterårssemesteret 2011 underviste jeg i

Desuden vejledte jeg i bulgarsk.

2011: forår

I forårssemesteret 2011 underviste jeg i

2010: efterår

I efterårssemesteret 2010 underviste jeg i

2010: forår

I forårssemesteret 2011 vejledte jeg i Indoeuropæisk, men ellers underviste jeg ikke.

2009: efterår

I efterårssemesteret 2009 underviste jeg i

2009: forår

I forårssemestret 2009 underviste jeg i

2008: forår

I sommersemestret 2007-2008 underviste jeg på følgende kurser på Universitetet i Sofia, Institut for Germanistik og Skandinavistik, Afdeling for Skandinavistik:

Min træffetid var tirsdag kl. 12.15–14.00 i lokale 163.

Andre kurser med relevans for danskfaget i sommersemesteret 2007–2008:

Dansk sommerafslutning søndag 29. juni 2008

Vi mødes kl. 13 i Borisova Gradina (den lille afdeling lige over for universitetet) ved mindesmærket for Den Røde Hær. Ursula og jeg bager nogle kager og køber nogle (forhåbentlig kolde) øl. Da der er grænser for hvor meget vi kan slæbe, er det bedst at I selv tager vand og lignende med. Tag eventuelt også noget med at sidde på.
Vi glæder os til at se så mange som muligt! Vi vil gerne vide cirka hvor mange kager vi skal bage, så send en mail senest torsdag og fortæl om I regner med at komme.

Vind et fjernsyn!

Mangler du et fjernsyn? I forbindelse med vores flytning til Danmark skiller vi os af med vores lille fjernsyn (NEO 14") . Vi vil gerne forære det til en tidligere eller nuværende danskstuderende. Hvis du er interesseret, så giv besked pr. mail senest den 28. juni eller mundtligt til sommerafslutningen den 29. juni. Vi trækker lod blandt de interesserede til sommerafslutningen.

2007: efterår

I vintersemestret 2007-2008 underviste jeg på følgende kurser på Universitetet i Sofia, Institut for Germanistik og Skandinavistik, Afdeling for Skandinavistik:

Bemærk også Dansk derhjemme .

Min træffetid var tirsdag kl. 10.15–12.00 i lokale 163.

Andre kurser med relevans for danskfaget i vintersemesteret 2007–2008:

Begivenheder for danskstuderende

tirsdag 17. juni 2008
10.00 (Библиотека филологии, зала 191, VI ет., централна сграда на СУ) : Åbning af det nye H. C. Andersen-Center på Universitetet i Sofia med deltagelse af bl.a. Johan de Mylius (Syddansk Universitet) og Lise Bostrup (Københavns Universitet) · Invitation (på bulgarsk)
14.00 (зала 180, СУ) : Præsentation af den nye dansk-bulgarske ordbog af Vladimir Stariradev og Lise Bostrup. Ordbogen vil blive solgt til en særlig lav introduktionspris, 30 leva, i forbindelse med præsentationen · interview med Lise Bostrup i Ud med sproget på DR P1 den 15. juni 2008 · alternativt link (mp3-fil)

onsdag 18. juni 2008
14.30 (зала 2, СУ)
: Foredrag af Lise Bostrup om oversættelser af H. C. Andersen til andre sprog.

Eksamen vinter 2007–2008

Eksamen 3. år
Eksamen 4. år

Billeder fra julefrokosten 2007

Så er der [billeder fra julefrokosten] !

Danske statsstipendier 2008–2009

CIRIUS, en afdeling under det danske undervisningsministerium, har slået stipendier op for udenlandske studerende der ønsker at studere i Danmark: se dette opslag . Som man kan se af den del af opslaget der handler om Bulgarien , er der stipendier til i alt 24 måneder for udvekslingsstuderende plus 4 stipendier til sommerkurser i dansk sprog.

Dansk julefrokost 15. december 2007

Kære tidligere og nuværende danskstuderende mv.
Årets danske julefrokost finder sted lørdag den 15. december kl. 15 hos Thomas og Ursula. Se mere her.

Mange hilsener

Julefrokostudvalget

Højskoleophold i Danmark [28.09.07]

Jeg har fået denne mail fra forstanderen på Grundtvigs Højskole, Jakob Mejlhede Nielsen. Det lyder som et rigtig godt tilbud. Kontakt Jakob hvis du er interesseret!

Udflugt til Vitosha torsdag 1. november 2007

For dem der har tid og lyst, vil der blive arrangeret en dansksproget udflugt til Vitosha torsdag 1. november 2007, »Folkeoplysernes dag«. Flere oplysninger følger.

2007: forår

I sommersemestret 2006-2007 underviste jeg på følgende kurser på Universitetet i Sofia, Institut for Germanistik og Skandinavistik, Afdeling for Skandinavistik:

Min træffetid var onsdag kl. 10.15 – 12.00 i lokale 163.

Andre kurser med relevans for danskfaget i sommersemesteret 2006–2007:

Ph.d.-stipendium i dansk sprog

Bemærk at der i løbet af sommeren vil blive slået et ph.d.-stipendium i dansk sprog op ved Afdeling for Skandinavistik med besættelse fra efteråret 2007.

Semesterafslutning

Kære danskstuderende
For at fejre semesterets afslutning vil jeg gerne være vært for et arrangement søndag den 8. juli 2007 kl. 14 . Nærmere oplysninger følger, men I kan allerede nu notere jer datoen og tidspunktet.
Mange hilsener
Thomas

Eksamen 4. år sommer 2007

Eksamen finder sted lørdag den 9. juni kl. 10.00 i lokale 187 .
Dem der selv har ordbøger (dansk-engelsk-dansk), må meget gerne tage dem med.

Foredrag ved Helle Dalgaard

Oversætter m.m. Helle Dalgaard holder foredrag om forskellige aspekter ved oversættelse mellem bulgarsk og dansk, og om nyere strømninger inden for dansk litteratur. Studerende fra alle årgange og andre interesserede er velkomne.
Torsdag den 7. juni 2007 kl. 14.15. i lokale 180.

Indslag om dansk sprog

Her er et sjovt indslag om det danske sprog fra NRK (norsk fjernsyn).

2006: efterår

I vintersemesteret 2006-2007 underviste jeg i følgende kurser på Universitetet i Sofia, Institut for Germanistik og Skandinavistik, Afdeling for Skandinavistik:

Min træffetid var onsdag kl. 10.15 – 12.00 i lokale 163.

Billeder fra julefrokosten

Billeder fra julefrokosten hos Lone og Bongki den 12. december 2006 · [julefrokost 2006]

2003: efterår

I efterårssemesteret 2003 underviste jeg i

2002: efterår

I efterårssemesteret 2002 underviste jeg i