Dansk sprog (skandinavistikstuderende på 5. år)

Tirsdag 17.30 - 19.00
Sproglaboratorium 5

Kurset består af følgende elementer

 • Konversation
 • Skriftlige opgaver, herunder skrivning af private breve og forretningsbreve
 • Behandling af specifikke grammatiske problemstillinger
 

Materiale

 • René Mark Nielsen, Dorte Nielsen & Ole Stig Andersen, Til tiden (= Rødt & hvidt 3), tekstbog, øvebog og lydbånd.
 • Michael Øckenholt, Dansk er svært (Øvelser i dansk 3)
 • Erik Hansen, Dæmonernes port, 4. udgave, 4. oplag (eller andre udgaver). København 2004.
 • Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum-Nielsen: Dansk sprog: en grundbog. København 2002.

Der vil desuden løbende blive udleveret tekster.


time 1 · 3. oktober 2006
 
Introduktion til kurset. Mine ideer og forventninger. De studerendes ideer og forventninger.

time 2 · 10. oktober 2006

Sætningsskemaet, 1

 

Forberedelse

 • s. 73-82 i Dansk sprog (om sætningsskemaet) læses
 • s- 73-123 i Dansk sprog kopieres
 • time 23 i Til tiden forberedes.

I timen

 • sætningsskemaet; det viste sig at de studerende kendte det ret godt fra svensk allerede
 • udtalen af intervokalisk <d>, fx i boede; af finalt ubetonet ‑et, fx i tallet, træet
 • udtalen af intervokalisk <r>, fx i sommerferier, periode (men berige); af postkonsonantisk <r>, fx i tredive, kraftig, juletræer
 • enhedstryk: gik i 'vandet over for 'gik i 'vandet

time 3 · 17. oktober 2006

Sætningsskemaet, 2

 

Forberedelse

 • s. 82-94 i Dansk sprog læses
 • resten af time 23 i Til tiden (s. 86-87) forberedes

I timen

 • gennemgang af det læste i Dansk Sprog; øvelser herfra om sætningsskemaet
 • gennemgang af det læste i Til tiden; Øvelseshæfte s. 84, øv. 2
 • en kort diktat
 • øvelse med tryk og stød: sæt trykstreger foran de betonede stavelser og sæt streg under stavelser med stød i de første to afsnit af teksten »Jul« i Til tiden, s. 84.

time 4 · 24. oktober 2006

Dansk politik, 1

 

Forberedelse

I timen

 • Gennemgang af det læste i Til tiden.
 • Oplæggene.

time 5 · 31. oktober 2006

Dansk politik, 2
Modalverber

 

Forberedelse

 • Time 25 i Til tiden forberedes.
 • Læs om modalverberne i kopierne fra Grammatikken (s. 146-156).
 • Se indslaget »Dansk Folkeparti i modvind« i TV Avisen fra den 15. oktober 2006 kl. 21.00: (under »Se TV Avisen på nettet« - vælg »Start player (pop-up)« - vælg »21:00« og »søndag 15. okt. 2006«). (Hvis det ikke virker, kan lydsiden af indslaget downloades her [link fjernet]).
 • Læs denne tekst om samme emne fra avisen Politikens hjemmeside: »Ekspert: DF-vælgere vender tilbage«.
 • Skriftlig opgave (1/2 - 1 side): Gør rede for de aktuelle problemer i Dansk Folkeparti. Hvordan forklarer gruppeformand Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti de dårlige meningsmålinger? Hvordan mener det ekskluderede medlem af partiet, Aase Steffensen, at man skal behandle partiets græsrødder?

I timen

 • Gennemgang af det læste i Til tiden.
 • Gennemgang af indslaget i TV Avisen og artiklen fra Politiken.
 • Modalverberne.
(7. november 2006)
 
Bemærk: På grund af Ibsen-konferencen er der ingen undervisning i dag.

time 6 · 14. november 2006

Velfærdsstaten, 1

 

Forberedelse

 • Klik ind på temaet om velfærdsstaten på Danmarks Radios hjemmeside. Hør indslaget »Regeringen vil skære i SU’en« fra Radioavisen (i menuen til højre, »Lyd og video« · eller download indslaget direkte som mp3-fil [link fjernet]). (Bemærk at indslaget slutter noget abrupt - det ser ud som om DR har klippet det lidt skævt).
 • Læs artiklen »Danskerne vil ikke røre ved SU’en« fra DR’s hjemmeside.
 • Skriftlig opgave (1/2 - 1 side): Skriv om uddannelsesstøtte i Bulgarien. Du kan skrive om dine egne eller dine venners erfaringer, eller du kan skrive mere generelt om hvilke former for uddannelsesstøtte man kan få. Afleveres mandag den 13. november.

I timen

 • Gennemgang af opgaverne.
 • Gennemgang af artiklen fra DR’s hjemmeside og indslaget fra Radioavisen.
 • Præsentation af »Det danske lydsystem: en kort introduktion for viderekomne udlændinge« (pdf-version).

time 7 · 21. november 2006

Velfærdsstaten, 2

 

Forberedelse

 • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres mandag 20. november): Skriv om dine egne (eller dine forældres, eller dine venners, eller dine forældres venners, eller dine bedsteforældres) erfaringer med ændringerne i Bulgarien i 1989.

I timen

 • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
time 8 · 28. november 2006
 

Forberedelse

 • Skriftlig opgave (1 side; afleveres mandag 27. november af dem der ikke skal til eksamen): Skriv om noget der interesserer dig, fx dans, fodbold, regnorme, arkæologi, dyrs rettigheder, din kæreste eller dig selv.

I timen

 • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
 • Udtaleøvelser.
 • Lytteforståelse: Første sekvens af Helle Helles novelle »Venlige fremmede«.
time 9 · 5. december 2006
 

Forberedelse

 • Skriftlig opgave (afleveres mandag 4. december): Skriv om en etnisk, religiøs eller seksuel minoritet i Bulgarien. Du kan for eksempel skrive om din egen eller andre bulgareres mening om minoriteten som gruppe, eller om en du kender fra den minoritet.

I timen

 • Gennemgang af evalueringerne.
 • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
 • Grammatiske øvelser.
 • Udtaleøvelser.

time 10 · torsdag 14. december 2006

 

Forberedelse

 • Skriftlig opgave (afleveres onsdag 13. december): Læs artiklen »Pippis far må ikke være negerkonge« fra Politikens hjemmeside. Synes du det er fornuftigt at rette ældre sprogbrug til at være politisk korrekt? Kender du andre eksempler på at man har diskuteret noget tilsvarende?

I timen

 • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
 • Gennemgang af øvelse 11 fra Dansk er svært som blev udleveret i sidste time.
 • Udtaleøvelser. Grammatiske øvelser.
 • Oplæg: Neda (»Moskva«) og Rumi (»Suzanne Brøgger«.

time 11 · 19. december 2006

 

Forberedelse

 • Skriftlig opgave (afleveres mandag 18. december): Skriv om dine fremtidsplaner. Tror du du kommer til at bruge din uddannelse i skandinavistik? Eller vil du hellere lave noget helt andet?

I timen

 • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
 • Oplæg: Lubo (»De græsk-bulgarske forhold gennem århundrederne«) og Iva (»Drømme og drømmetydning«).
 • Grammatiske øvelser.

time 12 · 9. januar 2007

 

Forberedelse

 • Lyt til denne novelle [link fjernet]. Har du brug for teksten, så send en mail.
 • Skriftlig opgave (gerne et par sider; afleveres mandag 8. januar): Skriv om en erfaring du har med fremmede mennesker i et fremmed land, evt. Danmark. Er folk venlige? Eller ligeglade med dig? Hvordan tror du selv du virker på fremmede mennesker?

I timen

 • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
 • Diskussion af novellen.
 • Oplæg: Ellie (»Hukommelsen«).

time 13 · 16. januar 2007
vi starter kl. 17.45 i dag

 

I timen

 • Mundtlig prøveeksamen.
 • Kommentarer til den skriftlige eksamen.