Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
vintersemesteret 2007–2008

 

tid og sted

torsdag 14.15 – 16.00 · lokale 180
torsdag 16.15 – 18.00 · АВК

materiale

materiale til kurset udleveres løbende