Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Læs Pia Juuls novelle »Honeysuckle Rose« · download som pdf fra DSB’s hjemmeside
  • Oversættelse (afleveres senest tirsdag 20.11.07): Oversæt første halvdel af lejekontrakten (sendt pr. mail) til dansk (til og med Чл. 7, алинеа 2, »текущата година.«)
  • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 20.11.07): Læs starten af Pia Juuls novelle op (fra overskriften til og med »Lige pludselig.«); lyt til denne indspilning af teksten

I timen

  • Gennemgang af oversættelserne
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Geri holder oplæg om Pia Juuls novelle