Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Læs Klaus Rifbjergs novelle »Det borende X« · download som pdf fra DSB’s hjemmeside
  • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres senest tirsdag 6.11.07): Skriv om en bulgarsk nyhed fra den forløbne uge. Giv gerne din personlige mening til kende
  • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 6.11.07): Læs starten af sidste uges novelle (Lambías’ »Rollespil«) op: fra »O.k., er I klar?« til »Klar til optagelse! Kamera kører? Lyd? Og … action!«

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Radi holder oplæg om Rifbjergs novelle