Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Læs Hans Otto Jørgensens novelle »Efter en så våd sankthans« · download som pdf fra DSB’s hjemmeside
  • Skriftlig opgave 1 (ca. 1 side; afleveres senest tirsdag 15.01.08): Du er interesseret i at læse et fag på Københavns Universitet; se www.hum.ku.dk. Skriv en mail til studievejledningen på dette fag. Forklar hvad du studerer ved Universitetet i Sofia, og spørg om dine muligheder for at blive optaget som studerende ved det pågældende fag på Københavns Universitet.

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
  • Gennemgang af dagens novelle.
  • Prøveeksamen.