Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

 • Læs Jan Sonnergaards novelle »Mit ærlige væsen« · download som pdf fra DSB’s hjemmeside
 • Oversættelse (afleveres senest søndag 06.01.08):
 • – Похапнете си! – подканил ги човекът, седнал и той до огнището и хванал с две ръце главата си.
 • Гостите се нахранили и попитали добрия домакин защо е кахърен.
 • – Защото ми се свършиха годините и трябва вече да умра – отвърнал стопанинът, – нали за всички са отредени еднакъв брой години – колкото на мравката, толкова на камилата, толкова и на човека.
 • Конят, волът и кучето се спогледали и почнали нещо да си шепнат.
 • – Чувай – обърнал се след малко конят, – ако си съгласен, да ти дадем от нашите години. Ние ще си запазим само по десетина. Повече не ни трябват.
 • – Как да не съм съгласен! – зарадвал се човекът. – Дайте тука да подпишем договор.
 • Подписали договор. И получил човекът остатъка от годините на коня, на вола и на кучето. Годините на коня той присъединил към своите младини, затуй младите хора са буйни, необуздани и пъргави като коне. Годините на вола човекът прибавил към зрялата си възраст, затуй зрелите хора работят като волове, а годините, взети от кучето, оставил за старостта си. Затуй старците са малко избухливи и раздразнителни, но са домошари като кучето.

I timen

 • Gennemgang af oversættelserne
 • Juliana holder oplæg om dagens novelle