Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

 • Læs Katrine Marie Guldagers novelle »Rotur i sommervarmen« · download som pdf fra DSB’s hjemmeside
 • Oversættelse (afleveres senest tirsdag 18.12.07): Oversæt følgende tekst til dansk:
  Дарените години
  През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, конят, волът и кучето отишли при човека и похлопали на вратата му.
  – Кой хлопа? – попитал човекът.
  – Ние сме: конят, волът и кучето.
  – Какво искате?
  – Искаме да влезнем при тебе, за да се постоплим на твоето огнище. Ако не отвориш вратата си, ще пукнем от студ.
  Човекът отворил вратата и трите животни влезли вътре. Наместили се край камината, където бил наръшкан буен огън и хубаво се затоплили. Човекът бил гостолюбец. Той мръднал в другата стая и оттам донесъл храна за гостите си: за коня – едно кринче овес, за вола – трици, за кучето – една голяма порязаница хляб.
 • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 18.12.07): Lyt til disse korte dialoger (mp3-fil · pdf-fil) og sig dem på samme måde; prøv især at ramme den rigtige intonation

I timen

 • Gennemgang af oversættelserne
 • Gennemgang af de mundtlige opgaver
 • Juliana holder oplæg om dagens novelle