Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 4. år
sommersemesteret 2007–2008

 

tid og sted

tirsdag 12.30–14.00 · lokale 286
torsdag 14.15–16.00 · lokale 180

Undervisningen er aflyst den 15. maj 2008.

materiale

Morten Ramsland, Hundehoved (udleveres ved kursets start).