Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция XIII: Заключение

  • Работа с Word документи
  • Дискусия за курса

Подготовка

  • Няма подготовка