Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция ХII: Изготвяне на библиографии
Слайдове

  • Презентация 5
  • Библиографии: „Author–Date System“ и „Documentary-Note Style“

Подготовка

  • Пламен подготвя една презентация