Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция IV: Планиране на писмени работи, 2
Слайдове

  • Основна част, заключение
  • Дискусия за презентации 1 и 2

Подготовка

  • Няма подготовка