Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция ХI: Работа с PowerPoint презентации, 2
Слайдове

  • Презентация 4

Подготовка

  • Северин подготвя една презентация