Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция VII: Работа с Word документи, 2 · Дискусия за писмени работи
Слайдове

  • Стилове (прод.)
  • Дискусия за писмените работи

Подготовка

  • Всички студенти предават по една писмена работа (по имейл до вторник 8. април 2008 г.)