Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция III: Планиране на писмени работи, 1
Слайдове

  • Brainstorming, mindmap, структуриране на заглавията
  • Уводни части
  • Презентации 1 и 2 с видео записи

Подготовка

  • Северин и Вася подготвят по една презентация