Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция II: Устни презентации
Слайдове

  • Структурата на текста
  • Предварителна подготовка на презентацията
  • По време на презентацията
  • Пример
  • Дискусия за примера
  • Идеи за презентации

Подготовка

  • Няма подготовка