Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция VI: Работа с Word документи, 1
Слайдове

  • Стилове, бележки под линия и др.
  • (Дискусия за презентации 3 и 4)
  • Презентации 5 и 6 с видео записи

Подготовка

  • Ивайло и Соня подготвят по една презентация