Методика на писмената и устната презентация – спецкурс
Летен семестър 2007–2008

 

Лекция Х: Работа с PowerPoint презентации, 1
Слайдове

  • Templates
  • Презентация 3 с видео запис

Подготовка

  • Вася подготвя една презентация