Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 2. år
sommersemesteret 2007–2008

 

tid og sted

torsdag 10.15–12.00 · III фк
torsdag 12.15–14.00 · lokale 180

Undervisningen er aflyst den 15. maj 2008.

materiale

Bodil Jeppesen & Grethe Maribo, Mere dansk (grundbog + øvebog) [står på biblioteket]

Robert Zola Christensen, Dansk grammatik for svenskere med øvelser og facitliste