Vedisk · under Indoiransk, KA-uddannelsen i Indoeuropæisk
forår 2014

 

2 · tekstlæsning; nominalfleksion 1

forberedelse

  • læs strofe 4-5 af Rigveda i.162
  • noter tekststeder ned som du gerne vil have vi skal snakke om, og send dine kommentarer til mig på mail senest onsdag kl. 12

i timen

  • nominalfleksion 1: o-og ā-stammer
  • diskussion af udvalgte tekststeder
  • diskussion af sproghistorisk interessante former i teksten