Græsk sproghistorie · KA-uddannelsen i indoeuropæisk, efterår 2018

 

4 · dorisk 1

forberedelse

  • Gortyn-indskriften IV 23–37 (»τον πατερα τον τεκνον […] επι τοις υιασι εμεν,«)
  • Colvin s. 44–47, 158–160
  • supplerende tekstkommentar og oversættelse: Carl Darling Buck. 1955. The Greek dialects. Chicago & London: The University of Chicago Press. (Reprint, 1973.)
  • supplerende tekstkommentar og oversættelse: Karen Rørby Kristensen. 2005. Gortynloven: Den store indskrift fra Gortyn på Kreta. Dansk oversættelse, indledning og kommentar. København: Museum Tusculanums Forlag.

i timen

  • tekstlæsning
  • fonologi 2: konsonanter