Græsk sproghistorie · BA-uddannelsen i indoeuropæisk, forår 2020

 

6 · fonologi: konsonantgrupper; tekstlæsning

forberedelse

i timen

  • historisk grammatik
  • tekstlæsning