Græsk sproghistorie · BA-uddannelsen i indoeuropæisk, forår 2020

 

7 · fonologi: prosodi; tekstlæsning

forberedelse

  • Rix s. 41–45
  • Odysseen 9, v. 216–234
  • semesteropgave 1 afleveres 15. marts 2020

i timen

  • historisk grammatik
  • tekstlæsning
  • gennemgang af semesteropgave 2