Dansk Sproghistorie · Kandidatuddannelsen i Dansk
efterår 2010

 

2 · 2010: dansk i dag

forberedelse

  • Jørgen Rischel, »Har forskning i dansk sproghistorie en fremtid?« – Iver Kjær & Flemming Lundgreen-Nielsen (red.), Danske studier 1996 (Universitets-Jubilæets danske Samfund 542), 5-21. København: C. A. Reitzel, 1996 [online-version]
    • s. 6: »Siden er hele ordformen smukt og enkelt blevet forklaret som dativ flertal af et ord, der formelt svarer smukt til hingst.« – Rischel hentyder til Lillemor Santesson, »En blekingsk blotinskrift: En nytolkning av inledningsraderna på Stentoftenstenen«, Fornvännen 84 (1989): 221-29 [online-version] (ikke pensum)
  • Bente Holmberg, »8. Research in Danish language history 1850–1950. An overview«. – The Nordic languages, s. 68-75 [online-version tilgængelig via Det Kongelige Bibliotek for studerende ved KU]
  • Allan Karker, »Indledning«. – Politikens sproghistorie, 10-24. København: Politikens Forlag, 1996

i timen

  • en moderne dansk tekst: sproghistoriske kommentarer

tema

  • danske bandeord
    • Marianne Rathje & Margrethe Heidemann Andersen, »Fuck, sgu og søreme. Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer«, i: Nyt fra Sprognævnet 2005/2, 4-10 [online-version] (ikke pensum)