Dansk Sproghistorie · Kandidatuddannelsen i Dansk
efterår 2010

 

11 · 200 e.Kr. – 4000 f.Kr.: den germanske og indoeuropæiske kontekst

forberedelse

 • Benjamin W. Fortson, IV, »Introduction: The Comparative Method and the Indo-European family«. – Indo-European language and culture: An introduction (Blackwell Textbooks in Linguistics 19), 300-33 og 1-14. Malden (MA) / Oxford: Blackwell, 2004
  • læses ekstensivt; spring teksteksemplerne over
 • tænk over ønsker til lektion 12 – hvad skal vi bruge lidt mere tid på?

i timen

 • de germanske sprog
 • de indoeuropæiske sprog
 • den germanske lydforskydning
 • Verners lov
  • Karl Verner, »Eine ausnahme der ersten lautverschiebung«. – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 23 (1875), 97–130 · online-version · engelsk oversættelse
  • Birgit Anette Olsen, »Karl Verner«. –
   Mål & mæle 31/4 (2008): 14-19

tema

 • indoeuropæiseringen af Danmark
  • Fortson 2004 (se ovenfor), kap. 2, »Proto-Indo-European culture and archaeology«, s. 16-47: baggrundsinformation om indoeuropæerne
  • Kristian Kristiansen, »Proto-Indo-European languages and institutions: An archaeological approach«. – Marc Vander Linden & Karlene Jones-Bley (red.), Departure from the homeland: Indo-Europeans and archaeology: Selected papers from the 12th European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting, Krakow, Poland, 19th to 24th September 2006 (Journal of Indo-European Studies, Monograph Series 56). Washington (DC): Institute for the Study of Man, 2009. · online-version
  • James P. Mallory & Douglas Q. Adams (red.). Encyclopedia of Indo-European culture. London / Chicago: Fitzroy Dearborn, 1997.