Dansk Sproghistorie · Kandidatuddannelsen i Dansk
efterår 2010

 

12 · opsamling og afrunding

forberedelse

  • medbring bærbar computer og relevante ordbøger og grammatikker
  • kig evt. på Michael Ejstrups hjemmeside om dialekter: me-dialekt.dk

i timen

  • dansk sproghistorie i overblik
  • anvendt sproghistorie: hvordan bruger man opslagsværkerne i praksis? (for løsningsforslag til øvelse se nedenfor)
  • slutevaluering
  • Michael Ejstrup: oplæg om danske dialekter

anvendt sproghistorie: løsningsforslag til øvelse

litteraturhenvisningerne henviser til de værker der står på slidsene til denne lektion og under litteratur (GG = Brøndum-Nielsens Gammeldansk Grammatik)

1a: er skar den oprindelige præteritum af skære?
– ja, den stærke bøjning er belagt helt tilbage til runesproget (GG bd. 8 s. 110)

1b: hvad er -en i udtrykket i vilden sky?
– det er den gamle adjektivendelse for maskulinum akkusativ singularis (Skautrup bd. 1 s. 271; ODS vild(5)); vi har også endelsen bevaret i ved højen mast, nær salten østerstrand

1c: er mus et arveord eller et lå̊neord?
mus er et arveord (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); ordet genfindes i sanskrit som mūṣ-, i græsk som mŷs og i latin som mūs

1d: er vand og våd beslægtede?

– ja, de kommer fra samme rod (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); ældre danske former af vand er wadn, watn (jf. oldisl. vatn, sv. vatten), hvor rækkefølgen af konsonanterne ligner våd mere

2a: er læste den oprindelige præteritum af læse?
– nej, i ældre dansk hed det las (GG bd. 6 s. 145); jf. oldisl. las (af lesa), ty. las (af lesen)

2b: hvad er -er- i ordet ungersvend?
– det er den gamle endelse for maskulinum nominativ singularis (Skautrup bd. 1 s. 271, bd. 2 s. 74; Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); så ‑er indeholder samme endelse som i den store Jellingstens Haraldr kunungʀ

2c: er spise et arveord eller et
lå̊neord?
– ordet er lånt fra middelnedertysk (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog)

2d: er dansk have og latin habēre ‘have’ beslægtede?
– det skulle man tro, men det kan de ikke være; dansk h- kommer af indoeuropæisk *k-, og det ville give c- på latin (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); da. have er til gengæld beslægtet med lat. capiō ‘jeg tager’

3a: er riger den oprindelige pluralis af rige?
– formen riger er gammel, men den helt gamle pluralisform er rige (GG bd. 3 s. 62, 63; jf. Skautrup bd. 2 s. 52)

3b: hvad er -e i udtrykket til orde?
– det er en gammel genitiv pluralis, styret af præpositionen til (ODS ord; Skautrup bd. 1 s. 268); jf. oldisl. taka til orða

3c: er brav et arveord eller et
låneord?
brav er lånt (via fransk) fra italiensk bravo, der kommer af lat. barbarus, som igen er lånt fra græsk bárbaros ‘barbarisk, vild’ (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); svensk bra ‘god’ har samme historie

3d: er bryde og brød (sb.) beslægtede?
– nej, de indeholder forskellige rødder (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); brød er beslægtet med brygge

4a: er voksede den oprindelige præteritum af vokse?
– nej, man har både en lidt ældre form vokste og en helt gammel form voks (GG bd. 6 s. 194, 201); jf. oldisl. (v)óx, ty. wuchs

4b: hvad er -e i udtrykket med rette?
– det er den gamle adjektiviske neutrum dativ singularis (ODS ret(5); Skautrup bd. 1 s. 271); jf. oldisl. með réttu

4c: er torsk et arveord eller et
låneord?
– det er et arveord (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog), svarende til oldisl. þorskr, ty. Dorsch

4d: er skal (sb.) og skål beslægtede?
– ja, ordene indeholder samme rod (Dansk etymologisk ordbog; Politikens etymologisk ordbog); roden genfindes i verbet skille