Dansk Sproghistorie · Kandidatuddannelsen i Dansk
efterår 2010

 

7 · ældre middeldansk 2

forberedelse

  • Allan Karker, Dansk i tusind år, s. 55-62 plus tekst 27, Skånske Lov

i timen

  • tekst 27: Skånske Lov (ca. 1250)
  • midtvejsevaluering

tema

  • sprogforandring 3: syntaks